Headline Image 1 Headline Image 2 Headline Image 3 Headline Image 4
Sefydliad Gwyddorau Cyfrifiadurol a Mathemategol Cymru

Pwy Ydyn Ni?

Cafodd WIMCS (Sefydliad Gwyddorau Cyfrifiadurol a Mathemategol Cymru) ei sefydlu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.Beth Yw Ein Hamcanion?

Ein nod yw gwella sefyllfa mathemateg a chyfrifiadura yng Nghymru, hyrwyddo cysylltiadau â diwydiant, masnach a busnes, creu cyllid ymchwil sylweddol a chynnig fforwm ar gyfer addysg ac ymwybyddiaeth gyhoeddus o’r gwyddorau mathemategol.

Cliciwch ar y cysylltau i ganfod mwy am weithgareddau ein haelodau a’r digwyddiadau a drefnwn.

Rydym yn datblygu fersiwn Cymraeg o’r wefan hon.

Rydym yn croesawu cyfraniadau yn enwedig darluniau gyda gogwydd mathemategol y gallwn ni eu harddangos (mae’n rhaid iddynt beidio bod â hawlfraint).

Bydd Cyfarwyddwr WIMCS yn dyfarnu gwobr o £25 am ei hoff lun yn 2008 a gyflwynir gan rywun sydd o hyd yn yr ysgol. Ebostiwch geisiadau at administrator@wimcs.ac.uk

Wales Institute of Mathematical and Computatuional Sciences